ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το www.casanatura.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής  εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ Μ. Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στη Βατικιώτου 30 στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 998081480 / Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της CASA NATURA , που βρίσκεται στην διεύθυνση www.casanatura.gr

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδα www.casanatura.gr  διέπεται από τους παρακάτω όρους και η συναλλαγή σας μαζί μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚ Μ. Ε.Π.Ε., διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η ΑΤΛΑΝΤΙΚ Μ. Ε.Π.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους  χρηστές για τυχόν  τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

Χρήση της Ιστοσελίδας της CASA NATURA
Κατά την επίσκεψή σας και τη χρήση του Ιστοτόπου οφείλετε να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις συμβάσεις του Διεθνούς Δικαίου και να απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του παρόντος Ιστοτόπου ή γενικότερα από κάθε άλλη δραστηριότητα η οποία δεν επιτρέπει τη σωστή λειτουργία του.
Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο για:
Αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση μέσω e-mail ή  με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου όπως πορνογραφικού, άσεμνου, δυσφημιστικού, εξυβριστικού, απειλητικού, παράνομου ή άλλου υλικού που θα μπορούσε να αποτελεί ή να προτρέπει σε παράνομη συμπεριφορά και/ ή που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, της ανηλικότητας ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
Αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση μέσω με e-mail ή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα χρήσης ή μετάδοσης (όπως ενδεικτικά εσωτερικές πληροφορίες, και/ ή εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν στα πλαίσια εμπορικών, εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
Αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση μέσω με e-mail ή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
Η θελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Η παρακολούθηση ή αντιγραφή του περιεχομένου του Ιστοτόπου με τη χρήση robot, bot, spider, crawler ή άλλης αυτοματοποιημένης ή μη  διεργασίας.

Σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω, υπέχετε ευθύνη αποζημίωσης απέναντι στην  CASA NATURA της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ Μ. Ε.Π.Ε.» για κάθε ζημία και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαστικών εξόδων και αμοιβής δικηγόρου) που τυχόν υποστεί.
Εάν για τη χρήση κάποιας υπηρεσίας του Ιστοτόπου μας απαιτείται το άνοιγμα λογαριασμού θα πρέπει να παράσχετε ακριβή και αληθή στοιχεία και να διαλέξετε έναν προσωπικό κωδικό και όνομα χρήστη.
Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τον λογαριασμό σας. Η CASA NATURA  της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ Μ. Ε.Π.Ε.»  δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκληθεί σε σας σαν αποτέλεσμα της χρήσης του κωδικού ή του λογαριασμού σας από τρίτο μέρος, είτε εν γνώσει σας είτε όχι.
Εγγυάστε ρητώς ότι έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας σας και έχετε την εξουσία από το νόμο να περιέλθετε στην παρούσα συμφωνία και να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της CASA NATURA  της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ Μ. Ε.Π.Ε.»  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.
Εάν αγοράζετε ή πωλείτε προϊόντα χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα της CASA NATURA  της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ Μ. Ε.Π.Ε.», εγγυάστε περαιτέρω ότι έχετε την εξουσία σύμφωνα με το νόμο να περιέλθετε σε δεσμευτικές συμφωνίες για την αγορά ή πώληση αγαθών.   Σε κάθε περίπτωση η CASA NATURA  της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ Μ. Ε.Π.Ε.»  διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Το περιεχομένο του Ιστοτόπου της CASA NATURA  της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ Μ. Ε.Π.Ε.», συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, επωνυμιών, διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, διασχηματισμών, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων και γενικά κάθε είδους υλικού, αποτελεί αντικείμενο διανοητικής ιδιοκτησίας της CASA NATURA  της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ Μ. Ε.Π.Ε.»  και προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις και συμβάσεις περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση (download)”, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της CASA NATURA  της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ Μ. Ε.Π.Ε.».

Αποζημίωση
Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της CASA NATURA  της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ Μ. Ε.Π.Ε.» οποιαδήποτε αγωγή ή προβληθεί οποιαδήποτε αξίωση, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή από οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το  λογαριασμό σας ή από δραστηριότητα τρίτου προσώπου που έχει πρόσβαση στον Ιστοτόπο μας, χρησιμοποιώντας το δικό σας λογαριασμό, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να παρέμβετε υπέρ της CASA NATURA  της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ Μ. Ε.Π.Ε.» σε τυχόν σχετική δικαστική διαδικασία καθώς και να την αποζημιώσετε στην περίπτωση που αυτή υποχρεωθεί σε καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Σε κάθε περίπτωση συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, θα τηρείται ο Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ»), καθώς και η εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία αναφορικά με τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ.
Παρακαλείσθε σε κάθε περίπτωση όπως διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο χειρισμού τους, τους σκοπούς για τους οποίους τις χρησιμοποιούμε, τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας σε περίπτωση ενδοιασμών σχετικά με τη χρήση τους, τρίτους πιθανούς αποδέκτες αυτών, το χρονικό διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας βάσει του ΓΚΠΔ.